โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566
6 มิ.ย. 2023 16:05:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 206
โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566  
ส่งมอบการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนพิการ ให้กับผู้คนพิการที่ประสบปัญหาเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย  จำนวน  2 ราย
26 พ.ค. 2023 12:15:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 199
วันศุกร์ที่  26  พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.      องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน  นำโดย นายชุมพล  ดอกดวง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน  พร้อมด้วยคณะผู้...
กิจกรรมรณรงค์ " No Gift Policy ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน
27 เม.ย. 2023 17:41:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 355
เมื่อวันที่ 5 .เดือนมกราคม .พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน โดยการนำของนายชุมพล ดอกดวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ได้ดำเนินการทำกิจกรรมรณรงค์ " N...
มอบรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ ให้กับคนพิการทางร่างกายหรือทางการเคลื่อนไหว จำนวน  5 ราย
29 มี.ค. 2023 12:20:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 184
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2566     ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน นำโดย นายชุมพล  ดอกดวง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน/ประธานศูนย์บริการคนพิการ อบต.หัวดอน  พร...
โครงการครอบครัวเข้มแข็งไร้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
16 ก.พ. 2023 11:25:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 33
วันพุธที่ 15  กุมภาพันธ์ 2566      องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)ตำบลหัวดอน  จัดโครงการ ครอบครัวเข้มแข็ง ไร้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี แล...
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน จัดโครงการ ครอบครัวเข้มแข็ง ไร้ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2566
15 ก.พ. 2023 16:00:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 28
วันพุธที่ 15  กุมภาพันธ์ 2566         องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)ตำบลหัวดอน  จัดโครงการ ครอบครัวเข้มแข็ง ไร้ความรุนแรงต่อเด็ก...
นายชุมพล ดอกดวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน พร้อมคณะ เข้ารับมอบเกียรติบัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565
30 พ.ย. 2022 14:37:22 กิจกรรม อบต.หัวดอน 305
วันพุธที่  30  พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชุมพล  ดอกดวง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน พร้อมคณะ เข้ารับมอบเกียรติบัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โครงการคัดเลือกองค์กรป...
นายชุมพล ดอกดวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน พร้อมคณะ เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณตำบลเข็มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
29 ก.ย. 2022 13:33:33 กิจกรรม อบต.หัวดอน 328
วันพฤหัสบดีที่  29 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชุมพล  ดอกดวง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน พร้อมคณะ เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณตำบลเข็มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้อง...
พิธีปัจฉิมนิเทศ บายศรีสู่ขวัญ และมอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหัวดอน รุ่นที่ 5
21 ก.ย. 2022 16:30:48 กิจกรรม อบต.หัวดอน 299
วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.        องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน  นำโดย  นายชุมพล  ดอกดวง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน  พร้อมคณะครูจิตอา...
กองสวัสดิการสังคม ในนามฝ่าย เลขาฯคณะกรรมการบริหารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลหัวดอน ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมกลุ่มโรงน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 9
6 ก.ย. 2022 16:48:09 กิจกรรม อบต.หัวดอน 376
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.             กองสวัสดิการสังคม ในนามฝ่าย  เลขาฯคณะกรรมการบริหารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลหัวดอน ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ย...
รับรางวัลตำบลเข้มแข็ง ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับดีเลิศ
5 ก.ย. 2022 15:10:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 319
นายชุมพล  ดอกดวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน  เป็นตำบลเข้มแข็งตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี เข้ารับรางวัลตำบลเข้มแข็ง ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับดีเลิศ