กองสวัสดิการสังคม ในนามฝ่าย เลขาฯคณะกรรมการบริหารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลหัวดอน ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมกลุ่มโรงน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 9

กองสวัสดิการสังคม ในนามฝ่าย เลขาฯคณะกรรมการบริหารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลหัวดอน ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมกลุ่มโรงน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 9

6 ก.ย. 2022 16:48:09 กิจกรรม อบต.หัวดอน 243

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.  
          กองสวัสดิการสังคม ในนามฝ่าย  เลขาฯคณะกรรมการบริหารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลหัวดอน ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมกลุ่มโรงน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 9 
ที่ยื่นเสนอโครงการเพื่อขอกู้ยืมเงินตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ท่านรองจำเริญสุข  ธูวพงศ์  รองนายก อบต.หัวดอน และนักวิชาการตรวจสอบภายใน ร่วมตรวจเยี่ยมกลุ่มและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มโรงน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน บ้านวังอ้อ ในครั้งนี้ด้วยค่ะTOP