โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

12 พ.ค. 2022 16:12:23 กิจกรรม อบต.หัวดอน 249

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน ร่วมกับภาคประชาชนและหน่วยงานราชการใน

พื้นที่ตำบลหัวดอน ทั้ง รพ.สต กศน.ตำบลหัวดอน ร.ร.วังอ้อยอดสังข์วิทยา จัดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการรักป่า รักน้ำรักษาแผ่นดิน ณ พื้นที่ชาววังคลังยา บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีTOP