องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน
182 หมู่ 4 ถนนแจ้งสนิท ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน อุบลราชธานี
รหัสไปรษณีย์ 34150
โทร : 097-946-4554
E-Mail: [email protected]
นายชุมพล ดอกดวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน โทร. 097-9526464
นายประเสริฐ เรืองบุญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน โทร. 080-1714686
ด.ต.จำเริญสุข ธูวพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน โทร. 092-0817796
นางสดศรี สะอาดศรี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน โทร.084-4753636
น.ส.ชาณา โพธิ์ขำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน โทร. 061-4364465
นางกิรณา ทบธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน โทร. 087-4419754

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE