ขนมถั่วตัด
24 มี.ค. 2022 13:20:25 ผลิตภัณฑ์ในตำบล อบต.หัวดอน 628
  ขนมถั่วตัด กลุ่มแม่บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 9
ถั่วลิสงอบสมุนไพร
24 มี.ค. 2022 13:02:18 ผลิตภัณฑ์ในตำบล อบต.หัวดอน 693
ถั่วลิสงอบสมุนไพร กลุ่มสตรีบ้านวังอ้อ หมู่ที่ 9
วุ้นมะพร้าว
24 มี.ค. 2022 12:59:09 ผลิตภัณฑ์ในตำบล อบต.หัวดอน 828
วุ้นมะพร้าว
มะพร้าวเผาน้ำหอม
24 มี.ค. 2022 12:07:40 ผลิตภัณฑ์ในตำบล อบต.หัวดอน 615
มะพร้าวเผาน้ำหอม บ้านท่าวารี หมู่ 4 อ. เขื่องใน จ. อุบลราชธานี
ไก่ย่างเลิศรส
24 มี.ค. 2022 12:05:05 ผลิตภัณฑ์ในตำบล อบต.หัวดอน 557
ไก่ย่างเลิศรส