แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563