สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2567สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564