สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2566สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563