สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562