พิธีปัจฉิมนิเทศ บายศรีสู่ขวัญ และมอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหัวดอน รุ่นที่ 5

พิธีปัจฉิมนิเทศ บายศรีสู่ขวัญ และมอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหัวดอน รุ่นที่ 5

21 ก.ย. 2022 16:30:48 กิจกรรม อบต.หัวดอน 188

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
       องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน  นำโดย  นายชุมพล  ดอกดวง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน  พร้อมคณะครูจิตอาสาโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหัวดอน  ได้ร่วมกันจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ บายศรีสู่ขวัญ และมอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหัวดอน  รุ่นที่ 5  ที่จบการศึกษาตามหลักสูตร  จำนวน 59 คน  โดยได้รับเกียรติจาก  นายสันติพงษ์  สมศรี  นายอำเภอเขื่องใน  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนผู้สูงอายุ  อีกทั้งยังได้รับความเมตตาจาก พระครูสังฆรักษ์สมหมาย โกวิโท  เจ้าอาวาสวัดสา  มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และแสดงปาฐกถาธรรม และได้รับเกียรติจาก นายสวัสดิ์  บุญประจง  กำนันตำบลหัวดอน  พร้อมคณะผู้นำฝ่ายท้องที่ , นางลันดร  บุญสุข  ประธานสภา อบต.หัวดอน พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.หัวดอน ทุกหมู่ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปัจฉิมนิเทศในวันนี้TOP