สภาองค์กรชุมชนตำบลหัวดอน ร่วมกันส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท ให้กับผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ราย นายสุวิชา สุขพรรณ์ ราษฎรหมู่ที่ 9 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

สภาองค์กรชุมชนตำบลหัวดอน ร่วมกันส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท ให้กับผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ราย นายสุวิชา สุขพรรณ์ ราษฎรหมู่ที่ 9 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

23 มิ.ย. 2022 17:02:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 214

วันพฤหัสบดีที่  23  มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
สภาองค์กรชุมชนตำบลหัวดอน ร่วมกันส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท ให้กับผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ราย นายสุวิชา  สุขพรรณ์  ราษฎรหมู่ที่ 9  ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายชุมพล  ดอกดวง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน เป็นประธานในการส่งมอบบ้านฯ นายสวัสดิ์  บุญประจง  กำนันตำบลหัวดอน /ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลหัวดอน พร้อมคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชน/คณะผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานในวันนี้TOP