กิจกรรม Kick off โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร
9 พ.ค. 2024 12:11:53 กิจกรรม อบต.หัวดอน 43
9 เมษายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน นำโดย นายชุมพล ดอกดวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม Kick off โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ...
ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย “ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1ธนาคารขยะ”โดยเริ่มดำเนินการซื้อขาย วันแรก ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 
22 มี.ค. 2024 13:50:48 กิจกรรม อบต.หัวดอน 87
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน ร่วมกับ ชาวบ้านบ้านวังถ้ำ หมู่ที่ 8 ได้ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย “ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1ธนาคารขยะ”โดยเริ่มดำเนินการซื้อขาย...
การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัย หลักสูตร"สูงวัยรู้เท่าทันสื่อ" ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหัวดอน
6 พ.ย. 2023 17:37:37 กิจกรรม อบต.หัวดอน 279
วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566        องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี และ บริษัท ทำมาปัน จำกัด ซึ่งรับการสนับสนุนจ...
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2566 ณ ลานหน้าที่ว่าการ อำเภอเขื่องใน
23 ต.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 240
วันที่ 23 ตุลาคม 2566              นายชุมพล ดอกดวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธาสภาฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราช และพนักงานจ้างฯ ร่วมพิธีว...
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566
21 ก.ย. 2023 15:05:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 190
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการผู้ว่าพาเข้าวัด แต่งผ้าไทยใส่บาตรทุกวันธรรมสวนะ วันที่ 31 สิงหาคม 25666 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 ณ วัดบ้านแขม ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
31 ส.ค. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 361
โครงการผู้ว่าพาเข้าวัด แต่งผ้าไทยใส่บาตรทุกวันธรรมสวนะ วันที่ 31 สิงหาคม 25666 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 ณ วัดบ้านแขม ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการพลังบวรพลังศรัทธาขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่ความยังยืนของอำเภอเขื่องในและธรรมนูญอยู่ดี มีสุข ตำบลหัวดอน
9 ส.ค. 2023 13:20:03 กิจกรรม อบต.หัวดอน 353
เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2566  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีลงแขกดำนาสามัคคีเพื่อน้อง ภายใต้โครงการพลังบวรพลังศรัทธาขับเคลื่อนศาสตร์พระราชาสู่ความย...
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส "หลักสูตรการทำไม้กวาดจากเศษวัสดุเหลือใช้"
4 ส.ค. 2023 16:36:44 กิจกรรม อบต.หัวดอน 361
วันศุกร์ที่  4  สิงหาคม 2566          องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส "หลักสูตร...
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุตำบลหัวดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
27 มิ.ย. 2023 10:00:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 249
วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน  นำโดย นายชุมพล  ดอกดวง  นายก อบต.หัวดอน พร้อมด้วย ดต.จำเริญสุข  ธูวพงศ์ รองนายก อบต.หัวดอน  นางนวล...
ทำบุญตักบาตรเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ
26 มิ.ย. 2023 09:00:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 363
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 นายชุมพล ดอกดวง นายก อบต.หัวดอน ได้มอบหมายให้ ด.ต.จำเริญสุข ธูวพงศ์ รอง นายก อบต.หัวดอน ,นางกิรณา ทบธรรม รองปลัดฯ,นางสดศรี สะอาดศรี เลขานุการฯ พร้อมตัวแทนทุกส่วนกอง ร...
โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566 "หลักสูตร การทำไส้กรอกหมูและแหนมหมู"  
9 มิ.ย. 2023 12:15:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 177
วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566   องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน จัดโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566 "หลักสูตร การทำไส้กรอกหมูและแหนมหมู"    
ส่งมอบการซ่อมแซมบ้านคนพิการ จำนวน 1 หลัง 
8 มิ.ย. 2023 12:20:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 180
วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.         องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน  นำโดย นายชุมพล  ดอกดวง  นายก อบต.หัวดอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร/ประธานสภา อบต.หั...
โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566
6 มิ.ย. 2023 16:05:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 175
โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566  
ส่งมอบการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนพิการ ให้กับผู้คนพิการที่ประสบปัญหาเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย  จำนวน  2 ราย
26 พ.ค. 2023 12:15:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 176
วันศุกร์ที่  26  พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.      องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน  นำโดย นายชุมพล  ดอกดวง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน  พร้อมด้วยคณะผู้...
กิจกรรมรณรงค์ " No Gift Policy ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน
27 เม.ย. 2023 17:41:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 316
เมื่อวันที่ 5 .เดือนมกราคม .พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน โดยการนำของนายชุมพล ดอกดวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ได้ดำเนินการทำกิจกรรมรณรงค์ " N...