โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566
6 มิ.ย. 2023 16:05:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 1
โครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566  
กิจกรรมรณรงค์ " No Gift Policy ไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน
27 เม.ย. 2023 17:41:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 117
เมื่อวันที่ 5 .เดือนมกราคม .พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน โดยการนำของนายชุมพล ดอกดวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ได้ดำเนินการทำกิจกรรมรณรงค์ " N...
นายชุมพล ดอกดวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน พร้อมคณะ เข้ารับมอบเกียรติบัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565
30 พ.ย. 2022 14:37:22 กิจกรรม อบต.หัวดอน 151
วันพุธที่  30  พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชุมพล  ดอกดวง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน พร้อมคณะ เข้ารับมอบเกียรติบัตร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โครงการคัดเลือกองค์กรป...
นายชุมพล ดอกดวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน พร้อมคณะ เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณตำบลเข็มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
29 ก.ย. 2022 13:33:33 กิจกรรม อบต.หัวดอน 157
วันพฤหัสบดีที่  29 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชุมพล  ดอกดวง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน พร้อมคณะ เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณตำบลเข็มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้อง...
พิธีปัจฉิมนิเทศ บายศรีสู่ขวัญ และมอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลหัวดอน รุ่นที่ 5
21 ก.ย. 2022 16:30:48 กิจกรรม อบต.หัวดอน 149
วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.        องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน  นำโดย  นายชุมพล  ดอกดวง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน  พร้อมคณะครูจิตอา...
กองสวัสดิการสังคม ในนามฝ่าย เลขาฯคณะกรรมการบริหารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลหัวดอน ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมกลุ่มโรงน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน บ้านวังอ้อ หมู่ที่ 9
6 ก.ย. 2022 16:48:09 กิจกรรม อบต.หัวดอน 198
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น.             กองสวัสดิการสังคม ในนามฝ่าย  เลขาฯคณะกรรมการบริหารเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลหัวดอน ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ย...
รับรางวัลตำบลเข้มแข็ง ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับดีเลิศ
5 ก.ย. 2022 15:10:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 160
นายชุมพล  ดอกดวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน  เป็นตำบลเข้มแข็งตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี เข้ารับรางวัลตำบลเข้มแข็ง ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับดีเลิศ
สภาองค์กรชุมชนตำบลหัวดอน ร่วมกันส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท ให้กับผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ราย นายสุวิชา สุขพรรณ์ ราษฎรหมู่ที่ 9 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
23 มิ.ย. 2022 17:02:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 168
วันพฤหัสบดีที่  23  มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. สภาองค์กรชุมชนตำบลหัวดอน ร่วมกันส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท ให้กับผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ราย นายสุวิชา  ...
สภาองค์กรชุมชนตำบลหัวดอน ร่วมกันส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท ให้กับนายวัชระ หัสดิน ณ อยุทธยา ราษฎร หมู่ที่ 6 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
20 พ.ค. 2022 11:54:47 กิจกรรม อบต.หัวดอน 156
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. สภาองค์กรชุมชนตำบลหัวดอน ร่วมกันส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท ให้กับนายวัชระ  หัสดิน  ณ  อยุทธยา  ราษฎร หมู่ที่ 6 ตำบลหัวดอน อำเภอ...
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
12 พ.ค. 2022 16:12:23 กิจกรรม อบต.หัวดอน 212
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน ร่วมกับภาคประชาชนและหน่วยงานราชการใน พื้นที่ตำบลหัวดอน ทั้ง รพ.สต กศน.ตำบลหัวดอน ร.ร.วังอ้อยอดสังข์วิทยา จัดกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการรักป่า รักน้ำร...