รับรางวัลตำบลเข้มแข็ง ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับดีเลิศ

รับรางวัลตำบลเข้มแข็ง ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับดีเลิศ

5 ก.ย. 2022 15:10:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 199

นายชุมพล  ดอกดวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน 
เป็นตำบลเข้มแข็งตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี เข้ารับรางวัลตำบลเข้มแข็ง ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับดีเลิศTOP