โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส "หลักสูตรการทำไม้กวาดจากเศษวัสดุเหลือใช้"

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส "หลักสูตรการทำไม้กวาดจากเศษวัสดุเหลือใช้"

4 ส.ค. 2023 16:36:44 กิจกรรม อบต.หัวดอน 182

วันศุกร์ที่  4  สิงหาคม 2566  
       องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส "หลักสูตรการทำไม้กวาดจากเศษวัสดุเหลือใช้" โดยได้รับเกียรติจาก  นายชุมพล  ดอกดวง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสวัสดิ์  บุญประจง กำนันตำบลหัวดอน,  นางสาวดารัตน์  กอมณี รองประธานสภาอบต.หัวดอน,คณะผู้บริหาร,ท่านปลัด ,หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนท่านผู้นำท้องที่/ผู้นำท้องถิ่นจากทุกหมู่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมTOP