โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566 "หลักสูตร การทำไส้กรอกหมูและแหนมหมู"  

โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566 "หลักสูตร การทำไส้กรอกหมูและแหนมหมู"  

9 มิ.ย. 2023 12:15:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 213

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566  
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน จัดโครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566 "หลักสูตร การทำไส้กรอกหมูและแหนมหมู"  
 



TOP