ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

28 เม.ย. 2022 10:10:00 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.หัวดอน 537


TOP