วันที่ 25 เมษายน 2565 ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมความสามัคคีมีระเบียบวินัย

วันที่ 25 เมษายน 2565 ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมความสามัคคีมีระเบียบวินัย

25 เม.ย. 2022 09:05:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 437


TOP