ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมความสามัคคีมีระเบียบวินัย

ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมความสามัคคีมีระเบียบวินัย

7 มี.ค. 2022 09:05:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 497

                  วันจันทร์ วันเริ่มต้นของสัปดาห์ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมความสามัคคีมีระเบียบวินัย และพบปะพูดคุยข้อราชการก่อนเริ่มทำงาน ณ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน


TOP