เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ 11 บ้านแขม

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ 11 บ้านแขม

24 มี.ค. 2021 09:00:00 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ชนะการเสนอราคา อบต.หัวดอน 235


TOP