การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565

28 เม.ย. 2022 14:50:00 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.หัวดอน 565


TOP