การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

17 เม.ย. 2024 10:35:00 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.หัวดอน 589

 


TOP