เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญุชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวังอ้อ หมู่ที่ ๙

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญุชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวังอ้อ หมู่ที่ ๙

11 มี.ค. 2021 09:00:00 ประกาศเชิญชวน อบต.หัวดอน 250


TOP