อบรมหลักสูตรเรียนรู้เรียนลัดระเบียบกฎหมายใหม่เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นและบทบาทหน้าที่ตามกฏหมายจัดตั้ง

อบรมหลักสูตรเรียนรู้เรียนลัดระเบียบกฎหมายใหม่เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นและบทบาทหน้าที่ตามกฏหมายจัดตั้ง

20 ก.พ. 2022 04:35:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 364

คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอนอบรมหลักสูตรเรียนรู้เรียนลัดระเบียบกฎหมายใหม่เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นและบทบาทหน้าที่ตามกฏหมายจัดตั้ง
รุ่นที่ 7 วันที่18-20 กุมภาพันธ์2565 ณโรงแรมแมนดาริน เขาใหญ่  นครราชสีมาTOP