สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตำบลหัวดอน เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเชิงรุก

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตำบลหัวดอน เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเชิงรุก

2 ก.พ. 2022 10:41:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 47

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตำบลหัวดอน เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเชิงรุก โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน และภาคีเครือข่ายด้านสังคมในพื้นที่ตำบลหัวดอนเข้าร่วมประชุม ณ อาคาร ศพอส.ตำบลหัวดอนTOP