ศูนย์พุทธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ

ศูนย์พุทธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ

24 มี.ค. 2022 13:33:15 แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ อบต.หัวดอน 1,097

ศูนย์พุทธรรมสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้อ

                    เป็นศูนย์สำหรับฝึกอบรมเด็ก เยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประจำจังหวัดอุบลราชธานี มีพระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ เป็นที่ประธานปรึกษา จัดตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2546 ผู้ลงนามอนุมัติฝ่ายฆราวาส นายจีรศักดิ์ เกษณียบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ลงนามอนุมัติฝ่ายสงฆ์ พระเทพกิตติมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี มีพระครูสุขุมวรรโณภาส เจ้าคณะตำบลหัวดอน เป็นผู้อำนวยการศูนย์TOP