มาตฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง ฯลฯ

มาตฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง ฯลฯ

26 เม.ย. 2023 16:13:14 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.หัวดอน 72


TOP