มาตฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

มาตฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

26 เม.ย. 2023 16:12:37 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.หัวดอน 124


TOP