ภารกิจทีมฉีดพ่นสำนักปลัดอบต.หัวดอนออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ รพสต เเขม และบ้านเสียม ม.10จำนวน3หลัง

ภารกิจทีมฉีดพ่นสำนักปลัดอบต.หัวดอนออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ รพสต เเขม และบ้านเสียม ม.10จำนวน3หลัง

2 ก.พ. 2022 09:00:00 กิจกรรม อบต.หัวดอน 100TOP