ผลการประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561

ผลการประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2561

20 ก.ย. 2018 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หัวดอน 46


TOP