ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

28 เม.ย. 2022 10:10:00 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต อบต.หัวดอน 576


TOP