ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแขม หมู่ที่ 11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านแขม หมู่ที่ 11

7 ก.ย. 2021 09:00:00 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ชนะการเสนอราคา อบต.หัวดอน 226


TOP