คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน ที่ 457/2561

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน ที่ 457/2561

1 ต.ค. 2018 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หัวดอน 56

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอนที่ 457 / 2561

เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนTOP