ความรู้โรคพิษสุนัขบ้าสำหรับประชาชน
9 เม.ย. 2020 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หัวดอน 230
โรคพิษสุนัขบ้าคืออะไร โรคพิษสุนัขบ้า เป็นเชื้อไวรัสที่จู่โจมประสาทส่วนกลางทำให้เกิดโรคทางระบบประสาท และในหลายกรณีทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ การติดเชื้อแพร่ผ่านทางน้ำลายเข้าสู่บาดแผล ปากหรือด...
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน ที่ 457/2561
1 ต.ค. 2018 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.หัวดอน 209
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอนที่ 457 / 2561 เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน