ท่านสามารถร้องเรียนการบริหารงานทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอนได้โดย
  1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน อุบลราชธานี
  2. ส่งเรื่องร้องเรียนมายัง Facebook แฟนเพจองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน
  3. ทางโทรศัพท์ 097-946-4554 (วันและเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)
  4. ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง