สำนักงานปลัด

         
   
     
   

สิบเอกสุพันธ์ พลศิริ 
หัวหน้าสำนักปลัด
 
   
 
นางสาวเพียงพร  ส่งเสริม 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวจรรยา มุ่งหมาย 
นักทรัพยากรบุคคล 


นางรัตนสุดา  ไวยุกรณ์ 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
  
นางสาวอุษารัตน์  อินทร์งาม

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  
ว่าง

เจ้าพนักงานป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัย


นายสมบูรณ์ บุญประสิทธ์
 

คนสวน
 

นายยอดรัก ศรีสมุทร
 

พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
     (ประจำรถบรรทุกน้ำ)

 
นางปิยะมาส  สร้อยสิงห์ 

ผช.จพง.การเกษตร 

นางสาวสุภาพร  การกล้า 

ผช.จพง.ธุรการ

 นายรักชาติ  จานเขื่อง

   ผช.จพง.ธุรการ  
 

นายก อบต.

เว็บอ้างอิง

ลงชื่อเข้าใช้

สถิติเว็บไซต์

50788215
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
39292
38857
214993
50323505
171157
1051071
50788215