ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน

182  ม.4  ถ.แจ้งสนิท  บ.ท่าวารี  ต.หัวดอน   อ.เขื่องใน    

  จ.อุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์ 34150

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 045-232237

โทรศัพท์มือถือ : 097-9464554 

โทรสาร : 045-232127

 นายก.อบต. : 097-9526464/098-2616499

วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลา : 08.30 - 16.30 น.