แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย Super User 48
มาตรตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เขียนโดย Super User 36
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เขียนโดย Super User 38
มาตรการกลไกการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน เขียนโดย Super User 42
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เขียนโดย Super User 36
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ เขียนโดย Super User 42
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย Super User 40
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เขียนโดย Super User 55
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ เขียนโดย Super User 78
มาตรการประหยัดพลังงาน เขียนโดย Super User 1852

เว็บอ้างอิง

สถิติเว็บไซต์

55544750
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
14641
24533
156565
55214579
552314
738279
55544750