แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย Super User 17
มาตรตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เขียนโดย Super User 7
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เขียนโดย Super User 13
มาตรการกลไกการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน เขียนโดย Super User 14
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เขียนโดย Super User 7
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ เขียนโดย Super User 16
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย Super User 11
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เขียนโดย Super User 20
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ เขียนโดย Super User 20
มาตรการประหยัดพลังงาน เขียนโดย Super User 1822

นายก อบต.

เว็บอ้างอิง

สถิติเว็บไซต์

53643574
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
11145
9609
45880
53542395
255168
389683
53643574