แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย Super User 79
มาตรตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ เขียนโดย Super User 72
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เขียนโดย Super User 72
มาตรการกลไกการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน เขียนโดย Super User 79
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เขียนโดย Super User 70
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ เขียนโดย Super User 76
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย Super User 73
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 เขียนโดย Super User 90
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ เขียนโดย Super User 111
มาตรการประหยัดพลังงาน เขียนโดย Super User 1881

เว็บอ้างอิง

สถิติเว็บไซต์

57689289
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
882
27192
28074
57473158
414156
794517
57689289