ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาซื้อรถโดยสารไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง