ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านวังอ้อ