ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานสุจริต

             

 

  ายชุมพล ดอกดวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน
นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ประกาศเจตจำนง สุจริต
ในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สู่การเป็น  อปท.
แห่งความสุข ภายใต้หลัก การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตาม
หลักธรรมาภิบาล 
  
“ปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตว์สุจริตมีคุณรรมมีความ
โปร่งใส ปราศจากการทุจริต พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด
และพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภะาคส่วน นำข้อเสนอแนะจาก
ภายนอก ที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาองค์กร รวมทั้งสร้างระบบป้อง
กันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร อย่างเด็ดขาด
 

 

นายก อบต.

เว็บอ้างอิง

ลงชื่อเข้าใช้

สถิติเว็บไซต์

42429021
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
848
1237
5546
42420588
10503
8834
42429021