ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาระดับตำบล

การประชุมประชาชมระดับตำบล วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน (ชั้น 2 )
ระเบียบวาระการประชุม
   1.แจ้งตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2562
   2.แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลหัวดอน "รวมพลังพิชิต ถุงพลาสติก และโฟม"
   3.แจ้งแนวทางขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี(Go Green Plus)
   4.การติดตามการดำเนินการ "ถนนสะอาด ภายในเขตพื้นที่ตำบลหัวดอน"
   5.กองทุนออมแห่งชาติ (กอช.)
   6.การจัดตั้งกลุ่มโค กระบือ ในตำบลหัวดอน
   7.การประชุมประชาคมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
 
"ภาพการประชุม"
 
 
 

นายก อบต.

เว็บอ้างอิง

ลงชื่อเข้าใช้

สถิติเว็บไซต์

43658774
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
3309
12752
61849
43560049
122934
175749
43658774