จุดมุ่งหมายการพัฒนา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

  1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานรองรับการขยายตัวของชุมชน
  2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในครัวเรือนและกลุ่มอาชีพและเพิ่มรายได้แก้ชุมชน
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม
  4. ผลการผลิตทางการเกษตรปลอดจาการพิษ
  5. ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า
  7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  8. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

นายก อบต.

เว็บอ้างอิง

ลงชื่อเข้าใช้

สถิติเว็บไซต์

47240423
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
5545
18453
108498
46993854
264662
485439
47240423