• งานเปิดตลาดประชารัฐ บ้านเสียม หมู่ที่ 7

  • การประชุมเพื่อพัฒนากรอบดำเนินงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เขต 10 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน

  • ประชุมประจำเดือนระดับอำเภอ และ สภากาแฟอำเภอเขื่องใน วันที่ 2 ตุลาคม 2560

  • โครงการอบรมพัฒนาอาชีพกลุ่มแม่บ้านและสตรี หมู่ที่ 1 - 11

  • โครงการฝึกทบทวนความรู้และเพิ่มพูนประสิทธิภาพ อปพร. ประจำปี 2560

  • งานปัจฉิมนิเทศโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

10-10-2561
ประชุมความมั่นคงระดับตำบล ครั้งที่ 6/2561
ประชุมความมั่นคงระดับตำบล ครั้งที่ 6/2561

           ประชุมความมั่นคงระดับตำบล เปิดโอกาศให้ทุกภาคส่วนทั้งภาคหน่วยงานราชการ ประชาชน ได้มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ    

Read more
08-10-2561
รายงานสถิติผู้มาขอใช้บริการ
16-10-2560
กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานสุจริต
กิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานสุจริต

                  นายชุมพล ดอกดวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ประกาศเจตจำนง สุจริต ในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สู่การเป็น  อปท.แห่งความสุข ภายใต้หลัก การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล   “ปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตว์สุจริตมีคุณรรมมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด และพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภะาคส่วน นำข้อเสนอแนะจากภายนอก ที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาองค์กร รวมทั้งสร้างระบบป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร อย่างเด็ดขาด”    

Read more
23-01-2560
งานประกาศใช้ธรรมนูญอยู่ดีมีสุขตำบลหัวดอน

หัวข้อ : งานประกาศใช้ธรรมนูญอยู่ดีมีสุขตำบลหัวดอน สถานที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอนอุบลราชธานี วัน/เวลา : วันที่  22 กุมภาพันธ์  2560   == คลิก ==

Read more
10-11-2559
ใบรับรองผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ

โครงการที่ดำเนินการ

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

หนังสือสั่งการจาก กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

นายก อบต.

เว็บอ้างอิง

ลงชื่อเข้าใช้

สถิติเว็บไซต์

42492880
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
585
779
5141
42483022
10939
22046
42492880

แผนที่


Facebook